Hij heeft mij nooit omarmd..

“Je bent DOM, de hele maand heb je zitten studeren, en dit is wat ik krijg!”, schreeuwt de vader van Farah. In zijn boosheid  gooit hij de keukenstoel omver en slingert hij haar cijferlijst over de vloer. Farah doet angstig een stap achteruit.  “Hoe kan je?! Elke dag zwoeg ik voor het geld terwijl jij zit te niksen?!”, gaat hij tekeer, “je bent gewoon dom!”. Angstig en trillend over haar hele lichaam staat Farah in de hoek van de keuken, haar rug nu tegen de kast gedrukt. “Schande geef je me”, sist hij met zijn gezicht dicht bij de van hare. Ze houdt haar adem in…maar dan keert hij zich met een ruk om en loopt de deur uit. Pas als Farah de auto hoort wegrijden, durft ze zich te ontspannen en barst in tranen uit.            

1-DSC09960De vader
Vaders beïnvloeden hun kinderen direct en indirect. Met indirect wordt bedoeld, hoe hij omgaat met zijn vrouw hoeveel hij verdiend en of hij tevreden is met zijn werk. Met direct beïnvloeden wordt zijn gedrag naar het kind toe bedoeld en wat voor boodschappen hij het kind geeft. De karakter eigenschappen die een grote invloed hebben op de manier waarop een vader zijn kind opvoed, zijn;  zijn vaardigheden, zijn kennis, zijn houding, de mate van zelfwaardering, de mate waarin hij sociaal is en de mate waarin hij introvert of extravert is.

“De manier waarop de vader wel of niet in het leven van het kind aanwezig was of is, is mede bepalend voor hoe hij zelf vorm geeft aan zijn leven”, zegt Carl Breeveld.

Mooie herinneringen diepe wonden
In een periode waar de wereld haar tweede oorlog voert en Suriname bemoederd wordt door Nederland, groeit een toekomstige vader op die zelf nooit een moeder of vaderfiguur heeft gekend. Johan Paul Kingsman, is geboren op 3 maart 1934, uit een Chinese vader en een Creoolse moeder. Op drie jarige leeftijd vertrekt zijn vader naar China en niet lang daarna overlijd zijn moeder. Als wees word hij opgevoed door versDSC05303chillende oma’s. “Mijn oma was een strenge vrouw. Om zeven uur moesten alle kinderen al gebaad zijn en niemand haalde het in zijn hoofd opstandig te zijn!”, vertelt hij.  Kind zijn, duurt voor hem niet lang, want hij begint al op zijn veertiende te werken. Langzaam maar zeker vormt het leven hem in een strenge gedisciplineerde man. “Ik ben een strenge vader geweest ja, niemand gaat zomaar op straat of bij de buren spelen. En op de zondag gaat niemand uithuis, je moet studeren voor maandag, zo hoort het.” Hij is een alert en heeft niet veel geduld met kinderen. Ze behoren te studeren en nette gehoorzame kinderen te zijn. Tegenspraak verdraagt hij niet en leuke uitjes met papa kunnen de kinderen wel vergeten. Over gevoellens en emoties wordt niet gesproken en een schouderklopje zit er helemaal niet in. Die heeft hij immers ook nooit gekend. Maar hij zorgt wel voor een dak boven het hoofd en over eten hoeft niemand te klagen.

De overdracht
De begrip overdracht is in de psychologie het verschijnsel waarbij mensen gevoelens, wensen en ervaringen uit het verleden projecteren op een ander persoon. De band die het kind specifiek met zijn vader heeft, heeft invloed op de volwassen romantische relaties die het kind later wanneer het volwassen is al dan niet zal hebben.

“Vaker hebben we via Man Mit’ Man jongemannen weer in contact gebracht met hun vader. Dit is belangrijk om o.a. de identiteit van zo een kind te herstellen”, zegt Carl Breeveld. Door emoties te accepteren als een lichamelijk proces en ze vervolgens te laten ‘uitklinken’ kunnen ze worden verwerkt. Gesprekken tussen vader en kind, eventueel met de moeder in een later stadium erbij, zijn van belang. Het aspect van vergeving vragen en vergeving schenken – indien dat nodig mocht blijken – wordt van harte aanbevolen. Hierdoor wordt de weg tot herstel en eventueel genezing, bevorderd.

 

Advertisements

A comment is much appreciated! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s